• Postbus 169, 3400AD
    IJsselstein, Nederland

Kweek informatie / Wetenschappen

Kweek informatie / WetenschappenEen plant laten groeien dat kan iedereen, maar kweken voor de hoogste en beste resultaat dat is een vak dat bestaat uit vele wetenschappen.

Niet iedere kweker kan voor het kweken een hoge opleiding volgen of is voor een hoge opleiding geschikt.
Deze kwekers gaan veelal af op hun eigen ervaringen of op de ervaringen van leveranciers of andere kwekers.
Het gebeurt dan ook dat er veel onzin verhalen en zelfs verkeerde boeken op de markt zijn.

Wij proberen hier kweekinfo te geven in een duidelijke simpele taal voor iedere kweker te begrijpen hoe bepaalde gegevens van het kweken moeten zijn en waarom dat zo moet zijn.

Ervaring leert dat als mensen weten waarom iets moet zijn, of precies weten hoe een bepaald product werkt, ze er veel beter mee omgaan en dus altijd een hogere opbrengst zullen hebben.

Calcium

Na Stiksof, Fosfor en Kalium is Calcium de 4e belangrijkste meststof voor een plant.

Kalk in het medium brengt, door het verdringen van ionen, veel voedsel onder het bereik der planten. Bovendien bevordert de kalk de ontleding van organische stoffen, waardoor eveneens veel voedende elementen beschikbaar komen.

De opbrengsten van een oogst zullen dus na bekalken sterk stijgen, maar het medium wordt slechts in schijn vruchtbaarder. In werkelijkheid verarmt het medium omdat de plant meer voeding opneemt.
Door simpelweg meer meststoffen te bemesten heffen we dit probleem op met als resultaat een nog hogere opbrengst van de oogst.

Calcium is onmisbaar in de plant. Het bindt zuren, die het plantenlichaam zouden vergiftigen, o.a. het oxaalzuur en calcium zit samen met eiwit in een bepaalde verbinding in de celwand.
Als de planten onvoldoende calcium bevatten, vormen ze lange, zwakke stengels. De bladeren zijn dan ook slap en het wortelgestel ontwikkeld zich matig.

Phosphor

Functie: Stikstof en fosfor zijn bepaald belangrijk voor het groeiende gewas tijdens de vroege vegatieve fase. Tekorten van fosfaat zal een negatief effect hebben op de wortel ontwikkeling, kracht en opbrengst van het gewas.

Gewasproducties op aarde die voedingselementen tekort hebben of waar de aarde mix een adequate nutrienten opname nodig hebben in de wortel zone zullen een vroeg gebruik nodig hebben van Metrop MR1.

Metrop MR1 voorziet magnesium wat vaak te kort komt in gewassen op licht, zanderige aarde. Magnesium samen met ander micro elementen, is vitaal voor het chlorofyl en de proteine synthese.

Beschrijving: Volledig water oplosbare vloeibare emulsie vloeistof dat bevat NPK, magnesium en chelateerde spoorelementen.

Kalium

Functie: Kalium is benodigd in veelbetekende concentraties tijdens de latere fase van het gewas ontwikkeling. Kalium regelt en bepaalt de inwendige elementen en suikers transport in de plant.

Tijdens de reproductie van de bloeifase, voorziet Metrop MR2 in essentële Kalium elementen terwijl het de andere elementen in optimale concentraties houdt.

Metrop MR2 voorziet magnesium wat vaak te kort komt in gewassen op licht, zanderige aarde. Magnesium samen met ander micro elementen, is vitaal voor het chlorofyl en de proteïne synthese.

Beschrijving: Volledig water oplosbare vloeibare emulsie vloeistof dat bevat NPK, magnesium en chelateerde spoorelementen.

Ph waarde

De pH van een medium is een zeer belangrijke, maar ook het meest fout gedane factor. Een plant vervoert de elementen in water. Het is dan ook belangrijk dat de elementen met het water verbonden kan worden voor een optimale opname door de plant. Dit is afhankelijk van de pH waarde van het element. De beste pH voor elk medium ligt dan ook tussen de 5,4 en 6,2.

Zou de pH bijv. te hoog zijn dan word fosfor, mangaan en borium al een heel stuk minder opgenomen met als gevolg op den duur tekorten van deze elementen en een verbranding van het blad door een overvloed in het medium (want bij iedere watergift blijf je maar geven en dat stapelt zich op).

Zou de pH te laag zijn dan worden bijna alle elementen niet meer optimaal opgenomen met als gevolg een snel tekort en daarna gevolgd weer met een verbranding van de bladeren.

De pH moet dan wel in het medium gemeten worden en niet in het vat of drainage water.

pH meten. De beste manier om dit te meten in hydro of nft systemen is door met een spuit wat water te onttrekken uit het medium en het dan te meten.

Met aarde en coco meet je met een speciale aarde meter maar heb je die niet in bezit dan neem je een half uur na het water geven een natte sample uit de pot in de hand en duw je de pH meter er in.
Door te knijpen in de aarde komt er wat vocht vrij waar de meter een uitwisseling mee kan doen waardoor je exact de pH waarde van aarde of coco ziet.

De pH is afhankelijk van de buffer kwaliteit van het medium en het water (aantal bicarbonaat). Is de buffer vol of gewoon op dan wisselt de pH erg snel omhoog of omlaag.

Veel problemen met een te lage pH kan simpel opgelost worden d.m.v. het aanbrengen van een nieuwe buffer. AZ graskalk (geen korrel versie) of Plagron kalk mearl is hier heel erg geschikt voor maar pas op niet te veel want dan stijgt de pH weer te hoog.

Licht / donker / hormonen

De verhouding tussen licht en donker (dag en nacht) noemen we de fotoperiode. De bloei wordt ingezet als de dagen korter worden. Het groeien en bloeien van planten wordt beïnvloed door een hormoon (fytochroom). Dag en nacht wordt dit hormoon aangemaakt door de plant, maar wordt overdag weer afgebroken door licht.
Het hormoon krijgt de overhand zodra de plant 12 uur per etmaal in het donker staat, en zorgt ervoor dat de plant gaat bloeien. De minste hoeveelheid licht tijdens deze donkerperiode kan ervoor zorgen dat het bloeien ernstig verstoord word of zelfs helemaal ophoudt. Daarom is het belangrijk om een donkere ruimte nooit te betreden, ook niet met een zaklamp.

Als je het licht op 18 uur zet dan zal dit hormoon nooit de overhand krijgen en blijft de plant altijd in het vegatieve stadium en dus groeien.

Licht is ook belangrijk voor het aanmaken van energie.

6H2O + 6CO2 -- Licht à C6H12O6 + 6O2

Simpel gezegd:
Water + Koolstof -- Licht à energie Hoe meer licht hoe meer energie de plant kan maken mits er genoeg water en CO2 aanwezig is.

Een truc wat sommige kwekers doen is om in de laatste 2 weken van de bloei periode het licht van 12 uur naar 14 uur te brengen. De plant heeft dan genoeg bloei hormonen in zich om te blijven bloeien maar krijgt 2 uur per dag langer licht (en dus meer lumen) om energie aan te maken (en 2 uur minder donker om energie te verbruiken).

Kweektemperatuur / energie

De kweektemperatuur is een erg belangrijk bepalende factor. Als de kweektemperatuur niet juist is groeit de plant minder of zelfs helemaal niet.

In de wetenschap heeft men ontdekt dat de beste temperatuur rond het blad 24 C° - 26 C° is voor elk gewas voor een maximale groei en bloei dag en nacht.

Overdag maakt de plant energie om te groeien (assimilatie) en s`nachts verbruikt de plant energie om te groeien (ademhaling).

De kunst van het kweken is om ervoor te zorgen dat overdag de plant zoveel mogelijk energie maakt en s`nachts zo min mogelijk energie verbruikt.

We kunnen dit overdag stimuleren door wat meer CO2 en lumen (licht) toe te voegen en de verdamping onder het blad te stimuleren (bij volwassen planten) d.m.v. luchtcirculatie. Oppassen natuurlijk weer voor een te hoge verdamping.

De grootste groei is daar waar het ?gat? tussen Assimilatie en ademhaling het grootst is. Zou het overdag echter 27 C° zijn dan kan men om dezelfde optimale groei te krijgen in de nacht het verschil van 3 C° naar beneden brengen naar 21 C°. Echter nooit met de temperatuur onder de 20 C° komen want dan wordt Fosfor moeilijk transportabel.

kweektemperatuur schema

EC waarde

EC staat voor Electric Conductivy (mS/liter) en daarmee meten wij de hoeveelheid (bruikbaar en onbruikbaar) zouten in water. De EC meter meet simpelweg de hoeveelheid elektrische weerstand en dat verklaard ook waarom een medium als aarde ?nat? moet zijn als men die meet.

Een EC meter meet een totale optelsom van alle voedingszouten op. Een EC van 0,1/100L van het ene merk voeding hoeft dan ook niet dezelfde voedingswaarde te hebben als van een EC 0,1/100L van het andere merk.

In de meeste goedkopere plantenvoedingen zitten veel elementen in als chloride, cadmium en andere vuiligheden. Deze zouten meet de EC meter allemaal mee.

Kwekers die hun gewas op gewicht kweken proberen dan ook de plant zoveel mogelijk zouten (bouwstoffen) op te laten nemen voor een zwaarder eindresultaat.

Deze zouten moeten dan wel beschikbaar en opneembaar zijn en het liefst zo uitgebalanceerd dat het elkaar stimuleert om opgenomen te worden.

De beste manier om dit te meten in hydro of nft systemen is door met een spuit wat water te onttrekken uit het medium en het dan te meten. Voor aarde of coco kan je het beste de mediums licht mengen met gedestilleerd water in een beker en na het inwerken meten. Met gewoon water kan het ook maar is natuurlijk iets minder nauwkeurig.

Borium

Voor de opbouw van Calcium en Eiwit in de plantcellen is echter wel Borium nodig die deze elementen als een metselaartje in de celwanden metselt.
Echter de pH van het medium moet dan wel lager dan 6.2 zijn omdat Borium anders niet of minder wordt opgenomen.

Link naar geconcentreerde vloeibare Calcium Magnesium plantenvoeding

kweek informatie

Buffer

Bij bemesting kunnen allerlei fouten gemaakt worden. De voornaamste fout is het verstoren van het evenwicht, door het eenzijdig toevoegen van een overmaat van bepaalde ionen (zouten). De colloïden (buffer) vangen deze fout voor een groot gedeelte op door vele van deze ionen vast te leggen. Deze verdwijnen dus uit het bodemvocht, waardoor dit behoedt wordt voor een teveel aan zouten. Dit teveel zou een nadelige invloed hebben op het celvocht der wortelharen. Het water zou aan het celvocht onttrokken worden door de grotere concentratie der ionen buiten de cel (osmose evenwicht) Dit zou doorgaan, totdat er evenwicht van zouten binnen en buiten de cel verkregen was. Deze wateronttrekking noemt men ook wel “verbranden van de plant of blad”.

Goedkopere meststoffen bevatten veel zouten die zo goed als altijd slechts gedeeltelijk plantenvoedsel zijn. Deze zouten, ook wel ”ballaststoffen genoemd”, kunnen er voor zorgen dat een plant eerder verbrand doordat deze zich steeds meer ophopen in het medium. Dit medium is dan meestal ook niet meer geschikt voor een volgend gebruik en moet dus meestal na 1 keer gebruik vernieuwd worden. Goedkoper meststoffen kost naast een lagere oogst, ook veel meer arbeid en geld met het vernieuwen van het medium.

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid is misschien wel het meest onderschatte groeifactor. Relatieve luchtvochtigheid RL gebruiken wij als eenheid om dit te meten en om bij te sturen. Een droge lucht zal de verdamping van het vocht uit het blad versnellen en een zeer vochtige lucht zal dit vertragen. Een plant moet altijd wat water verdampen zodat er in de plant weer ruimte is voor nieuw water uit het medium waar weer nieuwe nutriënten in opgelost zitten.

De plant is als het ware een pomp die op zonne-energie werkt. Echter is de RL te laag dan gaat de plant meer verdampen dan dat het kan opnemen en zal de plant een groei stoornis krijgen en kan uiteindelijk zelfs uitdrogen. Is de luchtvochtigheid extreem hoog dan zal de plant op den duur weinig groeien.

Een balans hierin is dus erg belangrijk. Kleine stekjes hebben nog erg weinig wortel en kunnen dus niet veel water opnemen. Om een stekje de eerste 3 weken op z`n hardst te laten groeien moet je dus een RL hebben van zo`n 80%. Daarna tot en met ongeveer de 6e week is de optimale RL 60%. In de 7e week en later brengen we de RL weer omlaag maar niet lager dan 40%. Onder de 40% gaat de verdamping erg hard waardoor het erg moeilijk word voor de plant om op tijd nieuw vocht in de plant te krijgen. De plant zal uit reactie de huidmondjes sluiten waardoor er juist een stilstand van de groei en bloei komt. En stilstand gaat altijd ten koste van de opbrengst.

Belangrijk is ook de temperatuur van de luchtvochtigheid. Er zijn systemen die makkelijk koud water in de lucht staat te blazen. Dit koude vocht zal echter natuurlijk ook de groei vertragen. Het beste is om lauw water te gebruiken. Hobby kwekers die geen luchtbevochtiger tot hun beschikking hebben kunnen het beste de bladeren regelmatig benevelen de eerste 6 weken.

Koolzuurgas CO2

In de lucht komt de koolstof voor als koolzuurgas (CO2). Het wordt in de lucht gebracht door ademhaling van planten en dieren en door het vergaan of verbranden van organische stoffen. De plantkunde leert, dat uit CO2 en water, suiker wordt opgebouwd. Hieruit kunnen weer zetmeel, vet, celstof en andere stoffen ontstaan. Ook eiwit bevat koolstof. Zo wordt het begrijpelijk, dat de koolstof soms wel 50% van de droge stof van de plant uitmaakt. Voor de opbouw van de plant is de koolstof dus een zeer belangrijk element. De lucht bezit 0,03% koolzuurgas. Dit geringe gehalte is echter voldoende.

6H2O + 6CO2 -- Licht à C6H12O6 + 6O2

Simpel gezegd:
Water + Koolstof -- Licht à energie

Hoe meer CO2 hoe meer energie de plant kan maken mits er genoeg water en licht aanwezig is. Binnen kwekers die een te grote onderdruk creëren krijgen (grote afzuig installatie - kleine ingang) door de ijle lucht (weinig CO2) altijd kleinere planten dan als ze zorgen voor een betere luchtdruk.

Rhizobacteriën en Trichoderma schimmels

Met behulp van het bodemleven kunnen planten een gezonde en natuurlijke weerstand opbouwen tegen ziekten en aantastingen.

Bacteriën kunnen we onderscheiden in slechte bacteriën en goede bacteriën de zogenaamde Rhizobacteriën.

Rhizobacteriën kunnen we weer onderscheiden in 3 groepen.

1. De stikstof binders bacteriën.
2. De fosfaat vrijmakers bacteriën.
3. De hormoon producerende bacteriën.

Wortels stoten suikers uit en op de suikers komen de bacteriën af. Het is zaak dat de Rhizobacteriën de overhand hebben op de slechte bacteriën om ziekten te voorkomen en om voedsel beschikbaar te maken voor de plant. Het simpelste is dat te doen door deze bacteriën iedere week simpelweg toe te dienen. Een ander voordeel wat de Rhizobacterien hebben rond een wortelpunt is dat het ter plekke een foute pH kan corrigeren naar de juiste pH.

Een wortel kan maar maximaal 10% van een pot vullen, meer is gewoon niet mogelijk. Echter we kunnen de capaciteit van deze wortels flink verhogen met wortelschimmels (de zogenaamde mycorrhiza of trichoderma schimmels).

Trichoderma

Doordat de schimmeldraden of hyphen vele meters vanuit de wortels groeien en microscopisch dun zijn, komen zij op plaatsen waar wortels nooit kunnen komen. Het wortelstelsel van planten wordt hierdoor tot honderden malen groter dan bij planten die het zonder deze schimmeldraden moeten stellen allemaal in ruil voor een beetje suiker. De schimmeldraden scheiden een deel van deze suiker wat ze niet gebruiken zelf ook weer uit rondom de draden waardoor het de aanwezige Rhizobacteriën ook weer aantrekt. Doordat de Rhizobacteriën rondom de schimmeldraden aanwezig zijn, wat de voedingsopname weer bevordert, krijgt de bodem ook de juiste pH.

Echter een bacterie preparaat kan niet lang vloeibaar bewaard worden omdat bacteriën suikers nodig hebben om te kunnen overleven. Zonder suikers leven bacteriën maar 3 dagen. Met suikers zou een vloeibaar preparaat uitzetten in korte tijd (bacteriën delen zich) en een fles kan zelfs exploderen. Als de suikers op zijn dan sterven de bacteriën af. Vandaar dat men in tuin en landbouw zelden een vloeibare bacteriën of enzymen product tegen komt (of het is fake).

Volg ons op onze social media kanalen.

Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten, adviezen en nieuws.
Metrop Metrop Metrop
Metrop
Postbus 169
IJsselstein , UTRECHT , 3400AD Nederland